Udskoling

Læring og teknologi

Spændende valgfagstilbud

Understøttende undervisning

På vej væk fra skolen

I udskolingen arbejdes der også med målstyret og synlig læring. De enkelte undervsningsforløb er synlige for eleverne og de tager udgangspunkt i læringsmål.
Udskolingen handler om at få et fagligt solidt fundament samt at styrke de allere erhvervede færdigheder.
I udskolingen møder eleverne flere lærere i klasserne end de er vant til fra de to andre afdelinger. Her er lærerne mere specialiserede i de enkelte fag.
I overbygningen arbejdes der også meget it baseret og med it som en integreret del af undervisningen. Som udgangspunkt skal eleverne i overbygningen medbringe sin egen computer men skolen har også udstyr at supplere med.