Skoledagens opbygning

Indskoling

Mellemtrin

Udskoling

Indskolingen på Lundskolen er 0. årgang - 3. årgang. 
Børnene møder i skole kl. 8.00 og har fri kl. 14.00 hver dag. 
Skoledagen er struktureret sådan, at fra kl. 8.00 - 8.20 har alle understøttende undervisning. I dette tidsrum foregår der forskelligt de forskellige dage. Eneste faste aftale er onsdag morgen hvor der er fællessamling i Fællesrummet.
Uu tiden bliver ellers brugt til sociale tiltag på årgangen, læsebånd, bevægelsesbånd, løbetur og praktiske ting. Ligeledes bliver der fulgt op på aftaler omkring lektier, målstyret læring og andet i tilknytning til undervisningen.

Mandag og torsdag i sidste lektion er der lektiecafe for indskolingsbørnene.

Onsdag fra kl. 10.00 - 12.00 er der valghold for indskolingen. 

I løbet af dagen har indskolingen følgende pauser:
kl. 9.55-10.10
kl. 11.45-12.25

Bevægelse i skoletiden skal foregå i de enkelte timer - alle i teamet er ansvarlige for, at børnene for sig bevæget i henhold til kravene i skolereformen.

Via linket for neden kan man se skolens ringetider:
http://lundskolen.skoleporten.dk/sp/p221436/ringsschedule

Via linket kan man se de enkelte klassers skema:
http://lundskolen.skoleporten.dk/sp/p221417/class_schedules

Mellemtrinnet på Lundskolen er 4. årgang - 6. årgang. 
Børnene møder i skole kl. 8.00 og har fri kl. 14.00 onsdag og torsdag og kl. 15.00 mandag, tirsdag og fredag.
Skoledagen er struktureret sådan, at fra kl. 8.00 - 8.20 har alle understøttende undervisning. I dette tidsrum foregår der forskelligt de forskellige dage. Eneste faste aftale er tirsdag morgen hvor der er fællessamling.

Uu tiden bliver ellers brugt til sociale tiltag på årgangen, læsebånd, bevægelsesbånd, løbetur og praktiske ting. Ligeledes bliver der fulgt op på aftaler omkring lektier, målstyret læring og andet i tilknytning til undervisningen.

Børnene på mellemtrinnet er med i et projekt Læring og multimodalitet. Lundskolen udlåner en bærbar computer til hver enkelt elev til brug i undervisningen.
https://sites.google.com/a/horsens-skoler.dk/laering-og-multimodalitet/

Tirsdag og torsdag er der studietid for børnene på mellemtrinnet i sidste lektion.

Fredag fra kl. 13.00-15.00 er der valghold for børnene på mellemtrinnet.

I løbet af dagen har mellemtrinnet følgende pauser:
kl. 9.55-10.10
kl. 11.45-12.25
kl. 14.00-14.15

Bevægelse i skoletiden skal foregå i de enkelte timer - alle i teamet er ansvarlige for, at børnene for sig bevæget i henhold til kravene i skolereformen.

Via linket for neden kan man se skolens ringetider:
http://lundskolen.skoleporten.dk/sp/p221436/ringsschedule

Via linket kan man se de enkelte klassers skema:
http://lundskolen.skoleporten.dk/sp/p221417/class_schedules

Udskolingen på Lundskolen er 7. årgang - 9. årgang. 
Klasserne møder i skole kl. 8.00 og har fri kl. 14.00 onsdag og torsdag, kl. 15.00 fredag og kl. 15.45 mandag og tirsdag.
Skoledagen er struktureret sådan, at fra kl. 8.00 - 8.20 har alle understøttende undervisning. I dette tidsrum foregår der forskelligt de forskellige dage.
Udskolingen har 2 samlinger om ugen. 
Mandag morgen kl. 8.00 er der fællessamling. På mødet om mandagen er der fælles informationer, fremvisning af elevprodukter eller der kommer gæster fra ungdoms- eller erhvervsuddannelserne.
Samlingen om fredagen er kl. 8.45 og er en "Nyheds fællessamling".  Her præsenteres ugens nyheder og der debatteres livligt blandt udskolingen.

Onsdag og fredag er der studietid for udskolingen.

Tirsdag fra kl. 14.15-15.45 er der valgfag for udskolingen.

I løbet af dagen har udskolingen følgende pauser:
kl. 9.55-10.10
kl. 11.45-12.25
kl. 14.00-14.15

Bevægelse i skoletiden skal foregå i de enkelte timer - alle i teamet er ansvarlige for, at børnene for sig bevæget i henhold til kravene i skolereformen.

Via linket for neden kan man se skolens ringetider:
http://lundskolen.skoleporten.dk/sp/p221436/ringsschedule

Via linket kan man se de enkelte klassers skema:
http://lundskolen.skoleporten.dk/sp/p221417/class_schedules