Skoleindskrivning

Indskrivning

Skoleindskrivning til Børnehaveklassen i Horsens kommune foregår digitalt. Følg linket til Horsens kommunes hjemmeside:

http://www.horsens.dk/OmKommunen/OmHjemmesiden/Selvbetjening/FamilieOgBoern/Skole/SkoleIndskrivning.aspx

Nye elever

I Horsens kommune er der frit skolevalg - følg linket og se proceduren for ansøgningen ved at følge linket:

http://www.horsens.dk/Borgerinfo/BoernOgUnge/Skole/Skolestart%20ny/Fritskolevalg.aspx