UU vejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted (UU) - et regionalt kompetence- og udviklingscenter for vejledning

UU er et fælles vejledningscenter for Horsens og Hedensted Kommuner.
Nedenfor kan du læse mere om  UU:

http://www.horsens.dk/Borgerinfo/Uddannelse/UngdommensUddannelsesvejledning.aspx