Indskoling

Tidlig læsning

En varieret skoledag

Bevægelse i hverdagen

Udeskole

På Lundskolen starter skolebørnene d. 1. maj som førskolebørn/00 børn det år de skal starte i 0. klasse.
Førskolebørnene starter i de lokaler de skal gå i som 0. klasse. Personalet omkring førskolebørn er pædagoger fra børnehaven samt pædagoger fra Lundskolens sfo. Dette er en del af "Rød Tråd" - et samarbejde mellem Lund Børnehus og Lundskolen i forbindelse med skolestart. Målet er at få skabt trygge børn der starter i 0. kl. i august måned.

i 0.- 3. klasse arbejder vi med målstyret og synlig læring. Børnene skal lære at stille spørgemålene:
Hvad er mit mål?
Hvor er jeg nu i forhold til målet?
Hvad er mit næste skridt for at nå målet?

Lokalerne i indskolingen skal bære præg af og synliggøre arbejdet med synlig læring.