Skoledistriktsrådgiver

Lundskolen har tilknyttet en skoledistriktsrådgiver:

Lotte Sehested [email protected]

mobil: 29247988

I samarbejde med skolen skal rådgiveren så tidligt som muligt tilbyde relevant støtte, til elever med sociale eller adfærdsmæssige vanskeligheder samt deres familier. Formålet med at etablere skoledistriktsrådgivere er, at yde en tidlig indsats og en tidlig opsporing af udsatte børn, så en tidlig indsats kan ydes.